ST#1161-SH

st_1161sh_main.jpg
▼  帽体カラー  ▼

●白

st_1161sh_n.jpg内装

t16_agohimo.jpgアゴヒモ

vp_mimi.jpg耳ヒモ

st_1161sh_l.jpgライナー

仕様

材質
帽体ABS樹脂/シールドPC樹脂
重量
460g
使用区分
飛来落下物・墜落時保護・電気用
内装
E内装
アゴヒモ
T-16グレーワンタッチ式
耳ヒモ
VP耳グレー
ライナー
P15ライナー